De Pooter Olie levert duurzame Blauwe Diesel

De Pooter Olie is dealer en distributeur van de duurzame dieselbrandstof Blauwe Diesel. Dankzij deze unieke brandstof kunnen bedrijven hun CO2-uitstoot aanzienlijk reduceren. De brandstof wordt gekenmerkt door een emissiearm verbruik en een hoogwaardige kwaliteit.

Blauwe Diesel
Blauwe Diesel een duurzame dieselbrandstof op synthetische basis. De brandstof is zowel vanuit technisch oogpunt als vanuit milieuopzicht hoogwaardiger dan reguliere diesel. De brandstof wordt gewonnen uit hernieuwbare bronnen. Natuurlijke afvalstromen dienen als grondstof voor de brandstofwinning. Naast de aanzienlijke CO2-reductie van 89% t.o.v. reguliere diesel, neemt ook de emissie met 33% af.

Blauwe Diesel blends
Blauwe Diesel kan worden gemengd met conventionele diesel. Op deze wijze kunnen we de klant helpen te groeien naar een steeds hogere mate van duurzaamheid op het gebied van techniek en milieu. Er worden geen concessies gedaan aan kwaliteit, zekerheid en garantie. Ook de blends van Blauwe Diesel en conventionele diesel zijn betrouwbaarder, duurzamer en kwalitatief beter dan reguliere diesel.

EN590- en EN15940-normering
Door de unieke productiewijze van de duurzame dieselbrandstoffen, beschikken de producten over een hoge kwaliteit, een grote zuiverheid, een hoge energiewaarde en een hoog cetaangetal. Dit resulteert in een veel betere benutting van de beschikbare energie, wat leidt tot brandstofbesparing en minder vervuiling.

De brandstoffen zijn EN590 (tot een B50-blend) en EN15940 (Blauwe Diesel) genormeerd. Dit houdt in dat de brandstoffen zonder aanpassingen in een dieselmotor gebruikt kunnen worden. Uiteraard zijn onze producten ook leverbaar als scheepsvaartdiesel. Dankzij Blauwe Diesel is er tevens nauwelijks sprake van rookvorming (Future Fuels, 2016).

ISCC-EU gecertificeerd
Bij elke levering Blauwe Diesel biedt De Pooter Olie de klant het ISCC-EU certificaat waarop de CO2-reductie in kilogrammen is verantwoord. ISCC-EU is een wereldwijd toonaangevend certificatiesysteem voor het aantonen van de mate van duurzaamheid en broeikasgasvermindering (ISCC, 2016). Zij zien erop toe dat de Europese richtlijnen, met betrekking tot duurzame brandstoffen, van de RED worden nageleefd. Dankzij het certificaat kunnen onze klanten aantoonbaar een aanzienlijke reductie in CO2-uitstoot realiseren.

Levering
Dankzij het netwerk van Future Fuels kunnen wij onze duurzame dieselbrandstoffen door heel Nederland leveren.

Future Fuels

Op weg naar een schone toekomst
Voor meer informatie of een vrijblijvend adviesgesprek kunt contact opnemen met De Pooter Olie via het e-mailadres info@depooterolie.nl of het telefoonnummer 0115-613438. Wij denken graag met u mee.

De Pooter Olie levert duurzame Blauwe Diesel

De Pooter Olie is dealer en distributeur van de duurzame dieselbrandstof Blauwe Diesel. Dankzij deze unieke brandstof kunnen bedrijven hun CO2-uitstoot aanzienlijk reduceren. De brandstof wordt gekenmerkt door een emissiearm verbruik en een hoogwaardige kwaliteit.

Blauwe Diesel
Blauwe Diesel een duurzame dieselbrandstof op synthetische basis. De brandstof is zowel vanuit technisch oogpunt als vanuit milieuopzicht hoogwaardiger dan reguliere diesel. De brandstof wordt gewonnen uit hernieuwbare bronnen. Natuurlijke afvalstromen dienen als grondstof voor de brandstofwinning. Naast de aanzienlijke CO2-reductie van 89% t.o.v. reguliere diesel, neemt ook de emissie met 33% af.

Blauwe Diesel blends
Blauwe Diesel kan worden gemengd met conventionele diesel. Op deze wijze kunnen we de klant helpen te groeien naar een steeds hogere mate van duurzaamheid op het gebied van techniek en milieu. Er worden geen concessies gedaan aan kwaliteit, zekerheid en garantie. Ook de blends van Blauwe Diesel en conventionele diesel zijn betrouwbaarder, duurzamer en kwalitatief beter dan reguliere diesel.

EN590- en EN15940-normering
Door de unieke productiewijze van de duurzame dieselbrandstoffen, beschikken de producten over een hoge kwaliteit, een grote zuiverheid, een hoge energiewaarde en een hoog cetaangetal. Dit resulteert in een veel betere benutting van de beschikbare energie, wat leidt tot brandstofbesparing en minder vervuiling.

De brandstoffen zijn EN590 (tot een B50-blend) en EN15940 (Blauwe Diesel) genormeerd. Dit houdt in dat de brandstoffen zonder aanpassingen in een dieselmotor gebruikt kunnen worden. Uiteraard zijn onze producten ook leverbaar als scheepsvaartdiesel. Dankzij Blauwe Diesel is er tevens nauwelijks sprake van rookvorming (Future Fuels, 2016).

ISCC-EU gecertificeerd
Bij elke levering Blauwe Diesel biedt De Pooter Olie de klant het ISCC-EU certificaat waarop de CO2-reductie in kilogrammen is verantwoord. ISCC-EU is een wereldwijd toonaangevend certificatiesysteem voor het aantonen van de mate van duurzaamheid en broeikasgasvermindering (ISCC, 2016). Zij zien erop toe dat de Europese richtlijnen, met betrekking tot duurzame brandstoffen, van de RED worden nageleefd. Dankzij het certificaat kunnen onze klanten aantoonbaar een aanzienlijke reductie in CO2-uitstoot realiseren.

Levering
Dankzij het netwerk van Future Fuels kunnen wij onze duurzame dieselbrandstoffen door heel Nederland leveren.

Future Fuels

Op weg naar een schone toekomst
Voor meer informatie of een vrijblijvend adviesgesprek kunt contact opnemen met De Pooter Olie via het e-mailadres info@depooterolie.nl of het telefoonnummer 0115-613438. Wij denken graag met u mee.