De Pooter Olie levert duurzame dieselbrandstoffen

duurzame dieselbrandstoffen

De Pooter Olie is dealer en distributeur van de duurzame dieselbrandstof Ssynfuel+ en de Eco2Fuel(+)-productenlijn. Dankzij deze unieke brandstoffen kunnen bedrijven hun CO2-uitstoot aanzienlijk reduceren. De brandstoffen leveren een emissiearm verbruik, brandstofbesparing en een hoogwaardige kwaliteit.

Ssynfuel+
Ssynfuel+ is een duurzame dieselbrandstof op synthetische basis. Ssynfuel+ is zowel vanuit technisch oogpunt als vanuit milieuopzicht hoogwaardiger dan reguliere diesel. De brandstof wordt gewonnen uit hernieuwbare bronnen. Natuurlijke afvalstromen dienen als grondstof voor de brandstofwinning. Naast de aanzienlijke CO2-reductie van 89% t.o.v. reguliere diesel, neemt ook de emissie met 33% af.

Eco2Fuel(+)-productenlijn
De Eco2Fuel(+)-productenlijn is een afgeleide van de Ssynfuel+. Deze producten hebben een lagere kostprijs en zijn speciaal ontwikkeld om de klant te helpen om te kunnen groeien naar een steeds hogere mate van duurzaamheid op het gebied van techniek en milieu. Er worden geen concessies gedaan aan kwaliteit, zekerheid en garantie. Eco2Fuel(+) is betrouwbaarder, duurzamer en kwalitatief beter dan reguliere diesel.

EN590- en EN15940-normering
Door de unieke productiewijze van de duurzame dieselbrandstoffen, beschikken de producten over een hoge kwaliteit, een grote zuiverheid, een hoge energiewaarde en een hoog cetaangetal. Dit resulteert in een veel betere benutting van de beschikbare energie, wat leidt tot brandstofbesparing en minder vervuiling.

De brandstoffen zijn EN590 (Eco2Fuel en Eco2Fuel+) en EN15940 (Ssynfuel+) genormeerd. Dit houdt in dat de brandstoffen zonder aanpassingen in een dieselmotor gebruikt kunnen worden. Uiteraard zijn onze producten ook leverbaar als rode scheepsvaartdiesel. Dankzij Ssynfuel+ is er tevens nauwelijks sprake van rookvorming (Future Fuels, 2016).

ISCC-EU gecertificeerd
Bij elke levering van Ssynfuel+ en Eco2Fuel(+) biedt De Pooter Olie de klant het ISCC-EU certificaat waarop de CO2-reductie in kilogrammen is verantwoord. ISCC-EU is een wereldwijd toonaangevend certificatiesysteem voor het aantonen van de mate van duurzaamheid en broeikasgasvermindering (ISCC, 2016). Zij zien erop toe dat de Europese richtlijnen, met betrekking tot duurzame brandstoffen, van de RED worden nageleefd. Dankzij het certificaat kunnen onze klanten aantoonbaar een aanzienlijke reductie in CO2-uitstoot realiseren.

Levering
Dankzij het netwerk van Future Fuels kunnen wij onze duurzame dieselbrandstoffen door heel Nederland leveren.

Future Fuels

Op weg naar een schone toekomst
Voor meer informatie of een vrijblijvend adviesgesprek kunt contact opnemen met De Pooter Olie via het e-mailadres info@depooterolie.nl of het telefoonnummer 0115-613438. Wij denken graag met u mee.

 

De Pooter Olie levert duurzame dieselbrandstoffen

duurzame dieselbrandstoffen

De Pooter Olie is dealer en distributeur van de duurzame dieselbrandstof Ssynfuel+ en de Eco2Fuel(+)-productenlijn. Dankzij deze unieke brandstoffen kunnen bedrijven hun CO2-uitstoot aanzienlijk reduceren. De brandstoffen leveren een emissiearm verbruik, brandstofbesparing en een hoogwaardige kwaliteit.

Ssynfuel+
Ssynfuel+ is een duurzame dieselbrandstof op synthetische basis. Ssynfuel+ is zowel vanuit technisch oogpunt als vanuit milieuopzicht hoogwaardiger dan reguliere diesel. De brandstof wordt gewonnen uit hernieuwbare bronnen. Natuurlijke afvalstromen dienen als grondstof voor de brandstofwinning. Naast de aanzienlijke CO2-reductie van 89% t.o.v. reguliere diesel, neemt ook de emissie met 33% af.

Eco2Fuel(+)-productenlijn
De Eco2Fuel(+)-productenlijn is een afgeleide van de Ssynfuel+. Deze producten hebben een lagere kostprijs en zijn speciaal ontwikkeld om de klant te helpen om te kunnen groeien naar een steeds hogere mate van duurzaamheid op het gebied van techniek en milieu. Er worden geen concessies gedaan aan kwaliteit, zekerheid en garantie. Eco2Fuel(+) is betrouwbaarder, duurzamer en kwalitatief beter dan reguliere diesel.

EN590- en EN15940-normering
Door de unieke productiewijze van de duurzame dieselbrandstoffen, beschikken de producten over een hoge kwaliteit, een grote zuiverheid, een hoge energiewaarde en een hoog cetaangetal. Dit resulteert in een veel betere benutting van de beschikbare energie, wat leidt tot brandstofbesparing en minder vervuiling.

De brandstoffen zijn EN590 (Eco2Fuel en Eco2Fuel+) en EN15940 (Ssynfuel+) genormeerd. Dit houdt in dat de brandstoffen zonder aanpassingen in een dieselmotor gebruikt kunnen worden. Uiteraard zijn onze producten ook leverbaar als rode scheepsvaartdiesel. Dankzij Ssynfuel+ is er tevens nauwelijks sprake van rookvorming (Future Fuels, 2016).

ISCC-EU gecertificeerd
Bij elke levering van Ssynfuel+ en Eco2Fuel(+) biedt De Pooter Olie de klant het ISCC-EU certificaat waarop de CO2-reductie in kilogrammen is verantwoord. ISCC-EU is een wereldwijd toonaangevend certificatiesysteem voor het aantonen van de mate van duurzaamheid en broeikasgasvermindering (ISCC, 2016). Zij zien erop toe dat de Europese richtlijnen, met betrekking tot duurzame brandstoffen, van de RED worden nageleefd. Dankzij het certificaat kunnen onze klanten aantoonbaar een aanzienlijke reductie in CO2-uitstoot realiseren.

Levering
Dankzij het netwerk van Future Fuels kunnen wij onze duurzame dieselbrandstoffen door heel Nederland leveren.

Future Fuels

Op weg naar een schone toekomst
Voor meer informatie of een vrijblijvend adviesgesprek kunt contact opnemen met De Pooter Olie via het e-mailadres info@depooterolie.nl of het telefoonnummer 0115-613438. Wij denken graag met u mee.